Regler

Serverns regler modereras av moderatorer och administratörer där varje personalmedlem i samråd med varandra eller enskilt avgör vad som är ett regelbrott och inte. Om en användare har synpunkter på sin bestraffning skall hen göra en överklagan via Discord eller maila till support@sweblock.se där administratör skall efterfrågas.

Allmänna regler

De här reglerna gäller på alla Sweblocks forum, d.v.s. Minecraft och Discord

 1. Det är inte tillåtet att uttrycka sig rasistiskt, homofobiskt, nazistiskt eller sexuellt nedlåtande. Det är inte heller tillåtet att mobba eller gå till personangrepp.
 2. Att skicka liknande meddelanden i följd efter varandra eller meddelanden som uppenbart syftar till att skapa irritation är inte tillåtet. (Gäller ej på KitPvP).
 3. Att göra oljud i röstkanaler är inte tillåtet.
 4. Det är inte tillåtet att sprida IP-adresser eller domännamn till andra Minecraft-servrar.
 5. Det är inte tillåtet att sprida känslig information om användare på Sweblocks tjänster.
 6. Att försämra serverns prestanda där spelupplevelsen kommer till skada är inte tillåtet.
 7. En användare som är bannlyst från att använda Sweblocks tjänster får inte använda alternativa metoder för att nyttja tjänsterna.
 8. ALL klientmodifiering är förbjuden! Bortsett från Optifine, Schematica (utan printer), Minimap, Badlion Client eller 5zig.
 9. Det är inte tillåtet att bedra eller lura en spelare vid byteshandel eller köp av föremål, stad, nation eller mark.

Spelregler

De här reglerna gäller specifikt på Minecraft-servern.

 1. Att förstöra (griefa) den allmänna naturen utanför städer är inte tillåtet.
 2. Att utnyttja olika tekniska “buggar” för att dubblera föremål är inte tillåtet.
 3. Hel- och halvautomatiska guld-, järn-, pillager-, kol-, wither- eller fiskefarmer är inte tillåtna.
 4. Att höja stadsskatt just innan beskattning eller i syfte att beslagta spelarnas pengar är inte tillåtet.
 5. Varje person har tillåtelse att använda 3 konton till sin fördel. (Denna regel avser ej Lotteriet. Där får varje person endast använda ett konto till sin fördel).
 6. Städer och nationer på Sweblock Towny har rätt att stifta egna regler som tydligt ska synas i stadens eller nationens spawnpunkt.
 7. Spelare får inte utnyttja sin makt för att kicka, sabotera eller ta saker av andra i städer. (En spelare som inte varit inloggad på 30 dagar eller mer anses inaktiv och har inte längre rätten att bosätta sig i en stad).
 8. Spelare får INTE döda varandra i eller precis utanför städer. Detta skall ske på en tydlig PVP-plot eller i /warp pvp
 9. Varje spelare ska kännas sig trygg när hen använder /tpa eller andra teleporteringsmetoder. Att lura en spelare till döden är inte tillåtet.