Användarvillkor

Serverns regler modereras av moderatorer och administratörer där varje personalmedlem i samråd med varandra eller enskilt avgör vad som är ett regelbrott och inte. Om en användare har synpunkter på sin bestraffning skall hen göra en överklagan via Discord eller maila till support@sweblock.org där administratör skall efterfrågas.

Allmänna regler

De här reglerna gäller på alla Sweblocks forum, d.v.s. Minecraft och Discord

 1. Det är inte tillåtet att uttrycka sig rasistiskt, homofobiskt, nazistiskt eller sexuellt nedlåtande. Det är inte heller tillåtet att mobba eller gå till personangrepp.
 2. Att skicka liknande meddelanden i följd efter varandra eller meddelanden som uppenbart syftar till att skapa irritation är inte tillåtet. (Gäller ej på KitPvP).
 3. Att göra oljud i röstkanaler är inte tillåtet.
 4. Det är inte tillåtet att sprida IP-adresser eller domännamn till andra Minecraft-servrar.
 5. Det är inte tillåtet att sprida känslig information om användare på Sweblocks tjänster.
 6. Att försämra serverns prestanda där spelupplevelsen kommer till skada är inte tillåtet.
 7. En användare som är bannlyst från att använda Sweblocks tjänster får inte använda alternativa metoder för att nyttja tjänsterna.
 8. ALL klientmodifiering är förbjuden! Bortsett från Optifine, Schematica (utan printer), Minimap, Badlion Client eller 5zig.
 9. Det är inte tillåtet att bedra eller lura en spelare vid byteshandel eller köp av föremål eller lands.

Spelregler

De här reglerna gäller specifikt på Minecraft-servern.

 1. Att förstöra (griefa) den allmänna naturen utanför lands är inte tillåtet. Minimum 6 chunks utanför ska vara naturlig.
 2. Att farma kills på KitPvP är inte tillåtet.
 3. Att utnyttja olika tekniska “buggar” för att dubblera föremål är inte tillåtet.
 4. Att höja skatt just innan beskattning eller i syfte att beslagta spelarnas pengar är inte tillåtet.
 5. Varje person har tillåtelse att använda 3 konton till sin fördel. (Där får varje person endast använda ett konto till sin fördel).
 6. Lands i samtliga Universe planeter har rätt att stifta egna regler som tydligt ska synas i vid lands spawnpunkt.
 7. Spelare får inte utnyttja sin makt för att kicka, sabotera eller ta saker av andra i lands. (En spelare som inte varit inloggad på 90 dagar eller mer anses inaktiv och har inte längre rätten att bosätta sig i ett lands).
 8. Spelare får INTE döda varandra i eller precis utanför lands. Detta skall ske på en tydlig PVP-area.
 9. Varje spelare ska kännas sig trygg när hen använder /tpa eller andra teleporteringsmetoder. Att lura en spelare till döden är inte tillåtet.